Lähetystyö

Hangon suomalaisella seurakunnalla on nimikkokohteina

  • Suomen Lähetysseura (tuki jakaantuu kahteen osaan eli tuemme Dessien aids-orpoja koululaisia sekä lasten ja nuorten toimintakeskuksia Etiopiassa Dessiessä, Kombolchassa ja Woldiyassa.) Tutustu Suomen Lähetysseuran toimintaan heidän nettisivuiltansa tästä linkistä
     
  • Maf-lentäjät (erityisesti Griffinin perhe). Tutustu MAF Suomi - Suomen lähetyslentäjät ry:n toimintaan heidän nettisivuiltansa tästä linkistä.
     
  • Evankelinen lähetysyhdistys (Ely) (erityisesti Tarton perhekeskus Virossa). Tutustu Evankelisen lähetysyhdistuksen toimintaan heidän nettisivuiltansatästä linkistä.

Tukea saa myös Merimieskirkko. Tutustu Merimieskirkon toimintaan heidän nettisivuiltansa tästä linkistä.

Rovastikunnallisena ystävyysseurakuntana on Toksovan seurakunta. Toksovan seurakunnasta lisätietoa Pietarin rovastikunnan nettisivuilta

 

 

 

Seurakunnan lähetystyöstä vastaa: