Lähetystyö

Seurakunta tukee avustuksilla seuraavia lähetysjärjestöjä:

  • MAF Lähetyslentäjät
  • Suomen Lähetysseura
  • ELY Evankelinen lähetysyhdistys ry


 

Seurakunnan kummilapsi 17v. MATIAS BIRHANU, Dessie Etiopia.

Lähetyksen ystävät kannattaa myös Evankelisen lähetysyhdistyksen työtä. Lisäksi seurakunnan kannatuskohteena on Lasten ja nuorten toimintakeskukset Etiopiassa. Hankkeen päämääränä on tarjota aids-orpojen ohjelmassa mukana oleville kummilapsille ja heidän sisaruksilleen paikka, jossa he voivat viettää vapaa-aikaansa ohjatusti ja oppia uusia tietoja ja taitoja.

Yhteydenpito kummilapseen tapahtuu kummiyhdyshenkilön välityksellä. Kummilapsemme yhdyshenkilönä Etiopiassa toimii tällä hetkellä Annika Utriainen. Jos haluat lähettää Matiakselle paketin tässä osoite:
Annika Utriainen (lapsen nimi sulkeissa) P.O.Box 916, Dessie ETHIOPIA.

Seurakunnan kummilapsen tuki on 300 eur/vuosi. Mikäli saamme kerättyä enemmän kummimaksua vuosittain, rahat tilitetään Lasten pankkiin (KLAP), jolla autetaan kaikkia kummilapsiohjelmissa mukana olevia lapsia ja heidän perheitään.

 

 

Seurakunnan lähetystyöstä vastaa: