Tiedotteet ja ohjeet

Hautausajat

Hautaan siunaamiset toimitetaan siunauskappeleissa. 

Hautausajat ovat:
torstaisin klo 10, 12 ja 14
perjantaisin klo 10 ja 12
lauantaisin klo 10, 12 ja 14

Uurnanlaskuajat ovat:
torstaisin klo 9:30, 11:30 ja 13:30
perjantaisin klo 9:30 ja 11:30
lauantaisin klo 9:30, 11:30 ja 13:30 

Jätteiden lajittelu

tehdään jäteastioissa olevien merkintöjen mukaan. Hautausmaalla on eri jätteille omat astiansa. 
Maatuvan jätteen astiaan:
    Kasvinosat, heinä, lehdet, pienet oksat ja kävyt, multa, turve, pienet määrät hiekkaa.
Sekajäteastiaan:
    Paperi (mm. paperikassit), lasi, metalli, saviruukut, kynttilät, yms. maatumaton jäte.
Muovijätteen astiaan:
    Muoviset ruukut, muovikassit ja muovipakkaukset. 

Vesipisteet

Avataan yleensä viimeistään äitienpäiväksi - riippuen yöpakkasista. 

Muistomerkit

Haudalle asetettavasta muistomerkistä vastaa hautaoikeuden haltija. Muistomerkkien oikaiseminen on omaisten vastuulla. Kallellaan oleva hautakiva on vakava turvallisuuski ja haudan haltija on vastuussa kaatuneen hautaukiven aiheuttamista vahingoista. Hautakiven takana ei saa säilyttää lyhtyjä ja vastaavia, jotta hautausmaan hoitotöitä on turvallista tehdä. 

Ajolupa uudelle hautausmaalle

Hautausmaan iso autoportti pidetään pääsääntöisesti suljettuna, koska autoliikenne hautausmaalla on yleisesti koettu erittäin häiritseväksi. Hautausmaalla tulee vallita kunnioitus haudattuja kohtaan. Toivomme ja uskomme, että me kaikki voimme tämän omaksua. Liikuntaesteinen tai vastaavan fyysisen rajoituksen omaava voi anoa henkilökohtaista ympärivuotista ajolupaa hautausmaalle. Ajoluvan saa seurakuntapuutarhuri Leif Halénilta, joka tarvittaessa myös antaa lisätietoa.