Tiedotteet ja ohjeet

Kuulutus

Hangon uudella hautausmaalla (korttelit 1-3) sekä Lappohjan hautausmaalla (kaikki korttelit) on todettu Hangon seurakuntayhtymän suorittamassa katselmuksessa olevan hoitamattomia hautoja. Haudat on merkitty haudalle asetetulla kuulutuksella. Hautaoikeuden haltija on velvoitettu kunnostamaan haudan 31.10.2022 mennessä hautaoikeuden menettämisen uhalla (kirkkolaki 1054/1993, 17 luku 5 § 3 mom.). Lisätietoja ja neuvoja saa seurakuntapuutarhurilta puhelin 040 513 1999/apulaisseurakuntapuutarhuri 040 764 7574 (ma-pe 8.00-14:00).

Jätteiden lajittelu

tehdään jäteastioissa olevien merkintöjen mukaan. Hautausmaalla on eri jätteille omat astiansa. 

Vesipisteet

Avataan yleensä äitienpäiväksi - riippuen yöpakkasista. 

Muistomerkit

Haudalle asetettavasta muistomerkistä vastaa hautaoikeuden haltija. Muistomerkkien oikaiseminen on omaisten vastuulla. Kallellaan oleva hautakivi on vakava turvallisuuski ja haudan haltija on vastuussa kaatuneen hautakiven aiheuttamista vahingoista. Hautakiven takana ei saa säilyttää lyhtyjä ja vastaavia, jotta hautausmaan hoitotöitä on turvallista tehdä. 

Ajolupa uudelle hautausmaalle

Uuden hautausmaan iso autoportti pidetään pääsääntöisesti suljettuna, koska autoliikenne hautausmaalla on yleisesti koettu erittäin häiritseväksi. Hautausmaalla tulee vallita kunnioitus haudattuja kohtaan. Toivomme ja uskomme, että me kaikki voimme tämän omaksua. Liikuntaesteinen tai vastaavan fyysisen rajoituksen omaava voi anoa henkilökohtaista ympärivuotista ajolupaa hautausmaalle. Ajoluvasta lisätietoa puh 040-513 1999.

Nurmikoiden perustaminen Hangon uuden sekä Lappohjan hautausmaille

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 29.2.2021 että Uuden hautausmaan vanhan osan, korttelit 1, 2 ja 3, sekä Lappohjan hautausmaan vanhan osan, korttelit 1, 2 ja 3, sorakäytävät korvataan nurmikolla. Pahoittelemme työstä aiheutavaa haittaa.

Merihautaus

Tuhkien merihautaus vaatii vesialueen omistajan luvan. Hangon kaupungilla on tähän valmiiksi varattuna vesistöalue, johon sirottelu tai hautaus on sallittua ilman erillistä lupaa. Alueelle pääsee sekä mantereelta että mereltä.  Merihautauksessa tuhkat joko sirotellaan uurnasta veteen tai sitten käytetään merihautaukseen sopivaa uppoavaa uurna.