Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee Hangon suomalaisen seurakunnan palveluja käyttäviä henkilöitä. Tämä voi tarkoittaa kuorolaisia, päiväkerhossa olevia lapsia, diakoniatyön asiakkaita, vapaaehtoisia, seurakuntaneuvoston jäseniä, kirkkoa varaavia yms. Olemalla yhteydessä meihin hyväksyt, että saatamme käsitellä sinua koskevia henkilötietoja joissakin asiakasekistereissämme yhteydenpidon ja toiminnan takaamiseksi.

1. Rekisterinpitäjä
Hangon suomalainen seurakunta
Puistokatu 7
10900 HANKO

puh. 040-5199 664
s-posti: hangon.suomalainen@evl.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Kirkkoherra
Johannes Tikka
puh. 040-5493 701
s-posti johannes.tikka@evl.fi

Tietosuojavastaava
Rauno Saarnio
gdpr.kustensit@evl.fi

3. Rekisterin nimi
Hangon suomalaisen seurakunnan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Keräämme, säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Pääasiallinen tarkoitus henkilötietoja sisältävälle rekisterille on yhteydenpito asiakkaaseen. Tietojen keräämisen perusteena on usein henkilön suostumus, sopimus tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

5. Rekisterin tietosisältö
Nimi
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Syntymäaika/henkilötunnus

Henkilötietoja ei säilytetä rekisterissä pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Säilytysaika voi olla muutamasta päivästä muutamaan vuoteen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan pääasiassa asiakkaalta itseltään yhteydenottojen yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä kolmansille osapuolille. Tiedot voidaan luovuttaa Hangon seurakuntayhtymän sisäisesti (mm. laskutuksesta vastaavalle) sekä muutoin tarvittaessa työntekijöiden kesken toiminnan ja yhteydenpidon ylläpitämiseksi. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
-       Manuaalinen aineisto
Säilytetään seurakunnan tiloissa lukitussa paikassa.

-       ATK:lta käsiteltävät tiedot
Tiedot saattavat olla tallennettuna seurakunnan sisäiseen verkkoon, jonne pääsee vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on merkitty. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

Tarkastusoikeutta, tiedon korjaamisoikeutta tai kielto-oikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. 

Päivitetty 28.5.2021