Kirkolliset toimitukset

Kasteesta, vihkimisestä ja hautaan siunaamisesta sovitaan aina hyvissä ajoin kirkkoherraviraston kanssa. 
Kirkkoherranvirastolla sovitaan ajanvarauksesta, mahdollisesta tilasta sekä toimittavasta papista ja mahdollisesti kanttorista.

Lisätietoa seurakunnan tiloista Kirkot ja Tilat -välilehdeltä.

Muista kirkollisista toimituksista (kirkon yhteyteen ottaminen, konfirmaatio muutoin kuin rippikoulun yhteydessä, yksityinen rippi, sairaiden sielunhoito, kodin siunaaminen) voi olla suoraan yhteydessä papistoon tai kirkkoherranvirastoon.