Kirkolliset toimitukset

Kasteesta, vihkimisestä ja hautaan siunaamisesta sovitaan aina hyvissä ajoin kirkkoherraviraston kanssa. Kirkkoherranvirastolla sovitaan ajanvarauksesta sekä toimittavasta papista ja mahdollisesti kanttorista.

Muista kirkollisista toimituksista (kirkon yhteyteen ottaminen, konfirmaatio muutoin kuin rippikoulun yhteydessä, yksityinen rippi, sairaiden sielunhoito, kodin siunaaminen) voi olla suoraan yhteydessä papistoon tai kirkkoherranvirastoon.