Hautaaminen

Suomen evankelis-luterilainen kirkko ylläpitää yleisiä hautausmaita jäsenilleen sekä muille asukkaille. Ylläpitokustannusten kattamiseksi evankelis-luterilainen kirkko saa yhteisöveroa.

Hautausmaiden hallintoa ohjaavat lait ja ohjesäännöt, joista keskeisimmät ovat Kirkkolaki, Kirkkojärjestys, Hautaustoimilaki ja Hautaustoimen ohjesääntö. Lisäksi kirkkohallitus antaa tarvittaessa lisäohjeita.

Hangon seurakuntayhtymällä on kolme hautausmaata ja kaksi hautakappelia. Hautaustavoista tuhkausten määrä on jatkuvasti lisääntynyt, vaikka suurin osa Hangossa onkin vielä arkkuhautauksia.  Hangon seurakuntayhtymä korvaa 50% Karjaan krematorion perimästä tuhkausmaksusta Hangon seurakuntien jäsenille.

Hautaan siunaamisesta saat lisätietoa papeilta, kirkkoherranvirastosta ja seurakuntayhtymältä.