Varsinaisia jäseniä 10 ja varajäseniä 3 seurakuntaneuvostossa sekä yht kirkkovaltuustossa. , myöhemmin ilmoitetaan tarkemmat listat.

Hangon suomalainen seurakunta

Seurakuntavaalit/seurakuntaneuvosto 2023-2026

Varsinaiset jäsenet:

Nimi                                                        Ammatti                                                  

Outi Granroth                                         Koulunkäynnin ohjaaja         

Mari Hedback                                       Parturi -Kampaaja               

Jukka Kaartinen                                    Eläkeläinen, harrastelija sijoittaja           

Eero Koli                                                Eläkeläinen, LVIS-urakoitsija                                          

Kai Pajunen                                           Peltiseppä                           

Aila Pääkkö                                            Eläkeläinen     

Lille-Mor Remes                                   Eläkeläinen  

Marika Suominen-Yeh                         Opiskelija                           

Riitta Tamminen-Tallgren                    Eläkeläinen, Tekstiiliopettaja                  

Jukka Väisänen                                      Konsultti   

Varajäsenet:                       

Mira Haahti                                            Taiteilija                                                           

Juha Tarkka                                             Varatuomari          

Maritta Sariola                                      Eläkeläinen, Myyjä    

 

Hangon suomalainen seurakunta

Seurakuntavaalit/ yhteinen kirkkovaltuusto 2023-2026

Varsinaiset jäsenet:

Nimi                                                          Ammatti

Outi Granroth                                         Koulunkäynninohjaaja

Mari Hedback                                         Parturi-Kampaaja

Eero Koli                                                   Eläkeläinen, LVIA-urakoitsija

Kai Pajunen                                              Peltiseppä

Aila Pääkkö                                              Eläkeläinen

Lille-Mor Remes                                     Eläkeläinen

Marika Suominen-Yeh                           Opiskelija

Riitta Tamminen-Tallgren                      Eläkeläinen, Tekstiiliopettaja

Jarmo Valtimo                                         Komentaja, evp

Jukka Väisänen                                        Konsultti

Varajäsenet:

Mira Haahti                                             Taiteilija

Juha Tarkka                                              Varatuomari                                            

Jukka Kaartinen                                      Eläkeläinen, harrastelija sijoittaja

Seurakuntavaalit 

Hangon suomalaisessa seurakunnassa päädyttiin sopuvaaleihin, lista valituista ehdokkaista julkaistaan myöhemmin. 

Ennakkoäänestys koskee ulkopaikkakuntalaisia; Ennakkoäänestyspaikka on Kirkkoherranvirasto/seurkuntakoti, Puistokatu 7,

10900 Hanko, 8-12.11.2022 klo 9-18. Ennakkoäänestys ei siis koske enää Hangon suomalaisen seurakunnan jäseniä.

Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta

Hangon suomalaisessa seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet yhteiseen kirkkovaltuustoon ja seurakuntaneuvostoon.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille perjantaina 2.9.2022 kello 10–14 ja maanantaina 5.9.2022 kello 15–19 Kirkkoherranvirastossa, Puistokatu 7, 10900 Hanko.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2022 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 7.9.2022 kello 16.00 mennessä Kirkkoherranvirastoon, Puistokatu 7, 10900 Hanko

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 3.10.2022 pidettävässä kokouksessaan.

Hanko 7.6.2022

Hangon suomalaisen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Esko Kari

 

Ehdokasasettelua koskeva kuulutus

Hangon suomalaisessa seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 10 jäsentä seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon ja 10 jäsentä seurakunnan seurakuntaneuvostoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun (mainittuihin luottamustoimiin) on ehdokas,

  1. joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
  2. joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022
  3. joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
  4. joka ei ole vajaavaltainen
  5. joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,
  6. joka ei ole tämän seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä Kirkkoherranvirastoon Puistokatu 7, 10900 Hanko. Avoinna ma-pe klo 9-12 ja ma-to 13-16 sekä 15.9.2022 kello 9.0016.00.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana Kirkkoherranvirastossa ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

Hanko 7.6.2022

Hangon suomalaisen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Esko Kari