Uutislistaukseen

Hangon seurakunnat liittyvät Rannikon ja Ahvenanmaan keskusrekisteriin vuoden 2022 alusta

Hangon seurakunnat liittyvät Rannikon ja Ahvenanmaan aluekeskusrekisteriin vuoden 2022 alusta lukien. Aluekeskusrekisterissä hoidetaan kaikkien siihen kuuluvien seurakuntien kirkonkirjojen pito keskitetysti. Kirkonkirjojen pitoon sisältyy muun muassa virkatodistusten ja sukuselvitysten laatiminen, avioliiton esteiden tutkinta sekä kirkkoon liittymisten rekisteröiminen.

Aluekeskusrekisterin palveluita tarvitaan mm. silloin, kun tilataan sukuselvitys vainajan perunkirjoitusta varten. Sukuselvityksen voi tilata aluekeskusrekisteristä puhelimitse tai sähköisesti. Yhdelle sukuselvitykselle saadaan vainajan muuttohistoria seurakuntaan kuulumisen ajalta koko Suomen alueelta. Tämä säästää omaisten aikaa ja kustannuksia, kun sukuselvitystä ei tarvitse pyytää jokaisesta seurakunnasta erikseen.

Seurakuntalaisten asioiminen kasvokkain on edelleen mahdollista tutussa kirkkoherranvirastossa, eli asioiden hoitaminen ei edellytä aluekeskusrekisterin palvelupisteille lähtemistä. Kirkollisten toimitusten ajankohdista ja hauta-asioista sovitaan paikallisesti aivan kuten ennenkin.

Aluerekisterin perustamisen taustalla on Kirkkohallituksen linjaus vuodelta 2015, minkä mukaan kirkonkirjojen pito on mielekästä toteuttaa alueellisissa keskusrekistereissä. Kirkkohallituksen linjauksen mukaan kaikkien seurakuntien on kuuluttava johonkin aluekeskusrekisteriin viimeistään vuonna 2022.
 

Lisätietoja Rannikon ja Ahvenanmaan aluekeskusrekisteristä:
https://www.pietarsaarenseurakunnat.fi/info-ja-asiointi/virkatodistukset-ja-sukuselvitykset

Lisätietoa virkatodistustilauksista:
https://www.hangonsuomalainenseurakunta.fi/info-ja-asiointi/virkatodistustilaukset

31.12.2021 11.11